Message from EAI President regarding COVID-19
EAI banner

Technical Program Committee

Fanyi Meng
Harbin Institute of Technology

Guiyue Jin
Dalian Polytechnic University

Guan Gui
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Hong Tang
Dalian University of Technology

Haijun Zhang
University of Science and Technology Beijing

Jie Tang
South China University of Technology

Jun Mou
Dalian Polytechnic University

Lisheng Fan
Guangzhou University

Mingjun Li
Central South University

Su Hu
University of Electronic Science and Technology of China

Xiaohong Gao
Jilin jianzhu university

Xiaolin Jiang
Heilongjiang University of Science and Technology

Xueyan Zhang
Dalian University of Technology

Xuemei Li
Dalian Jiaotong University

Yang Liu
Liaoning Normal University

Zheng Chang
University of Jyvaskyla

EAI Institutional Members